Як все починалось...

 

Центральна районна бібліотека розпочала свій трудовий стаж з 1907 року. У 1907 році в ній нараховувалось всього -616 книг. На українській мові -53 книги, дорослих читачів було 34, а дітей – 96.

50-70 - м  рокам притаманним було те, що, як у місті, так і в селах району, було розгорнуто будівництво шкіл, дитячих садків, Будинків культури. Бібліотеки розміщувались в Будинках культури, клубах.

      Фундаторами бібліотечної справи в 50-х роках були сільські біблі­отекарі: Лохманюк Євдокія Архипівна (Побійна), Коваль Устина Рома­нівна (Пугачівка), Тарнавська Марія Андріївна (Нагірна), Каліновська Ніна Іванівна (Сабадаш), Чорна Євгенія Андріївна (Башгечки), Гуменюк Марія Луківна (Жигники), Возна Марія Хомівна (Тетерівка), Чепель Людмила Василівна (Вільшанка), Костенко Микола Дементійович (Без­печна), Тимошик Степан Никодимович (Бузівка), Слабенко Тетяна Гнатівна (Охматів), Юрченко Ніна Василівна (Павлівка), Вовкотруб Софія Василівна (Павлівка), Маляр Антоніна Семенівна (Соколівка).

       Першим і єдиним бібліотечним фахівцем у 1951 році була Колісніченко Ганна Семенівна, завідувач пересувного фонду районної бібліотеки, випускниця Київського технікуму культосвітньої роботи.

З 1952 року  района бібліотека знаходилась при Будинку культури (зараз Будинок дитячої та юнацької творчості), займала 2 невеликі кімнати, книжковий фонд становив 15500 примірників. Завідувачем бібліотеки була Завер­тана Фаїна Іванівна (до 1966 р.). Завдяки її турботі, небайдужості та дбайливості справжньої господині приміщення бібліотеки перетворилося у книжкову світлицю, де проводилися зустрічі з цікавими людьми, пере­довиками виробництва, вечори про героїчне минуле.

В Жашківському районі в 1967 році працювали 37 бібліотек Міністерства культури - 2 районні та 35 сільських

На початку 60-х років в центрі міста було збудовано спеціальне одноповерхове приміщення бібліотеки для дорослих (будівництво здійснював місь­кий комунгосп, начальник Мірошник Михайло Семенович). Бібліоте­ка мала відділ обслуговування, читальний зал та методичний відділ. Завідувачем бібліотеки була Демченко Л.Н., разом з нею працювали Качур М.К., Демчук Г.І.

У1978 році проведена централізація бібліотек району. У структурі ЦРБ організовані нові відділи: комплектування, книгозбереження та не­стаціонарного обслуговування.

Районна бібліотека для дітей розпочала свою роботу в 1951 році, що підтверджується першим записом зробленим 24 травня 1951 року в інвентарній книзі. Завідувачем районної бібліотеки для дітей до 1961 року працюва­ла Писарук Н.К., з 1961 по 1977рр. - Квашук П.Г., яка з 1978 по 1987 рік була заступником директора по роботі з дітьми. Разом з нею пра­цювали Жигун Р.А., Суха З.А., Солодка Н.К. З 1987 по даний час заступником директора по роботі з дітьми працює Паламарчук Л.М.

З кожним роком поліпшувалась матеріальна база бібліотек - кожна бібліотека була телефонізована, мала телевізори, програвачі, ЦРБ - бібліобус.

 

 

      У грудні 1983 року центральна бібліотека відсвяткувала своє ново­сілля: в центрі міста збудовано чудове типове приміщення. Бу­дівництво та придбання майна йшло за державні кошти.  Активну тур­боту про будівництво бібліотеки проявив перший секретар райкому Компартії України Марищенко І.Г., директор бібліотеки Демченко Л.Н., значну допомогу надавали місцеві організації міжколгоспбуду, сільгосптехніки та колгоспи району.

З 1986 по 1998 рр. директором ЦБС працювала Бондарчук Л.М.

У 80-і роки значна увага приділялася забезпеченню основних кате­горій читачів інформацією про нові надходження. ЦРБ щомісяця готу­вала інформаційний бюлетень “Нові книги”, який надсилався в БФ, установи, організації, підприємства району.

Для дітей складалися плани читання, рекомендаційні списки літе­ратури.

Значно активізувалася методична робота ЦРБ. Проводилися заходи по підвищенню фаху, стажування сільських бібліотекарів.

З 1999 року по 2007 рік директором ЦБС працював Немна В.В. Потім зайняла посаду директора Марчук В.І. А в 2013 році очолила посаду директора РЦБС Палій О.В.

В умовах нинішніх соціальних перетворень важливе місце діяль­ності бібліотек займає пошук позабюджетних джерел фінансування. Надходження від них ідуть на поповнення фондів, господарську діяль­ність. В результаті чого покращилась матеріальна база районної бібліо­теки, відремонтовано приміщення читальних залів бібліотеки для дорослих та бібліотеки для дітей.

  В рамках програми «Бібліоміст» в 2010 році було оголошено повторний  раунд конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету». В лютому 2011 року  програма «Бібліоміст» визначила  переможців другого раунду, куди і ввійшла Жашківська районна  централізована бібліотечна система.

Бібліотечні працівники Жашківської РЦБС шляхом впровадження інноваційних  форм роботи, надання Інтернет-послуг, організації дозвілля населення для різних вікових категорій сприяли вирішенню важливих соціально виховних функцій, якісного і оперативного забезпечення культурно-освітніх та інформаційних потреб громади.

Серед вагомих складових, що забезпечують реалізацію завдань бібліотек є добре сформований бібліотечний фонд.

На початок  2014 року фонд Жашківської РЦБС становить – 291547 примірників книг, поповнення фондів здійснювалися за рахунок Державної програми «Українська книга», Черкаської ОУНБ ім.. Шевченка,  за спонсорські кошти,  спец. кошти та кошти місцевих бюджетів.

 Мережа бібліотек:

 Функціонують 34 бібліотеки:

                                 1 РЦБ для дорослих

                                 1 Дитяча бібліотека

                                 1 Міська

                                 31 Сільські бібліотеки           

В РЦБС працюють 14 клубів та любительських об’єднань за інтересами (ЦРБ-2, СБФ-9) та 3 творчо-любительських об’єднань.

Важливою для реклами та створення позитивного іміджу бібліотек району залишається співпраця з ЗМІ: висвітлюється  робота Жашківської РЦБС та для дітей передача «Вечірня забавляночка» по ТРК «Жасмін», проводяться виступи по місцевому радіомовленню,  публікації на сторінках районної газети «Жашківщина».

Жашківська РЦБС навіть у нинішніх складних економічних умовах є інформаційною базою інтелектуального розвитку району, найбільш дієвою громадською інституцією, яка покликана забезпечувати вільний доступ громадян до вітчизняних і світових інформаційних ресурсів.

 

 

 

КОНТАКТИ :

Черкаська область, місто Жашків, вулиця Соборна- 46.

Тел: (04747) 6-12-96.

email: zhashkiv_biblioteka@i.ua

 

 

Графік роботи:

 

Бібліотека для дітей

8:00-17:00

Неділя 10:00-16:00

Вихідний-субота

Бібліотека для дорослих

8:00-18:00

Субота,Неділя

10:00-16:00

Понеділок-вихідний

 

Останній день місяця-санітарний

 

Інтернет центр:

Понеділок - П`ятниця

8:00-17:00

Субота, Неділя  - вихідний